Interactieve Inspiratiesessie met Claire Boonstra

Iedereen die in het onderwijs werkt doet dat vanuit de bedoeling kinderen vooruit te helpen in de wereld, om ze iets mee te geven dat zinvol is voor de rest van hun leven en voor de samenleving. We willen dat goed doen – en te allen tijde voorkomen dat er iets misgaat. In dat proces hebben we allerlei werkwijzen en patronen ontwikkeld die volledig vanzelfsprekend zijn geworden en als onlosmakelijk horend bij onderwijs worden gezien: het hebben van een schoolgebouw, klaslokalen, jaargroepen, een leraar voor de klas die kennis overdraagt, toetsen en examens, scores die hoger of lager kunnen zijn, bijbehorende schoolniveaus enzovoorts.

We hebben het altijd zo gedaan en dat zal wel een goede reden hebben. Denken we.

Het blijkt echter dat veel van deze gewoonten zijn ontstaan in een tijd waarin heel andere waarden belangrijk werden gevonden en heel andere perspectieven bestonden over de ontwikkeling van mensen. Als je met de kennis en inzichten van vandaag een school of onderwijssysteem zou ontwerpen, zou je nooit uitkomen op het systeem dat we nu hebben.

Hoe sluiten we met ons onderwijs nog beter aan bij wat mensen, de samenleving en de planeet nodig hebben?

In een inspiratiesessie blikken we terug en kijken we vooruit, maar wel door eerst naar de essentie te gaan: welk verhaal vertellen wij elkaar nu over onderwijs en ontwikkeling? Past dat verhaal nog bij wat we nu weten en ervaren, bij hoe we naar de wereld kijken? Welk verhaal zouden we willen vertellen? Waarom doe jij de dingen zoals je ze doet? Wat zien wij als de bedoeling van onderwijs en ontwikkeling? En wat staat er in de weg tussen bedoeling en praktijk? Hoe kunnen we ons handelen nog meer in lijn brengen met waar we echt in geloven, wat we diep van binnen weten dat het goede is? Waarvoor en hoe nemen we verantwoordelijkheid? Hoe willen en kunnen we verantwoording afleggen – ook als datgene wat er daadwerkelijk toe doet niet altijd meetbaar is?

Tijdens de sessie gaan we met elkaar in gesprek over de bedoeling en halen we de antwoorden op via mentimeter – zodat we een ieders perspectief mooi in beeld hebben.