01. De impact van Artificial Intelligence (AI) in het onderwijs: kansen en uitdagingen voor Stichting VierTaal

Ontdek tijdens deze workshop de kracht van Artificial Intelligence (AI) en haar invloed op het onderwijs.

We gaan dieper in op de opkomst van AI, met speciale aandacht voor chat GPT (Generative Pre-trained Transformer). Leer hoe deze geavanceerde technologie zich ontwikkelt en welke impact het kan hebben op het onderwijslandschap.

Daarnaast verkennen we de vraag: “Wat kan AI betekenen voor het onderwijs?” We duiken in de mogelijkheden die AI biedt, zoals gepersonaliseerd leren, slimme evaluatiesystemen en verbeterde ondersteuning voor leerlingen. Tegelijkertijd besteden we ook aandacht aan belangrijke punten van aandacht, zoals ethiek, privacy en de rol van docenten in een AI-gestuurde leeromgeving.

Tijdens deze workshop zal Richard meer vertellen over ontwikkeling van mAIchart, een dashboard, waaraan VierTaal samen met Lucas onderwijs, Scala en het Nationaal Onderwijslab AI momenteel werkt. Dit innovatieve dashboard genereert, analyseert en biedt aanbevelingen op basis van gegevens uit verschillende verwerkingssoftware en het leerlingvolgsysteem.

Bovendien zal Richard toelichten waarom Stichting VierTaal zich heeft aangesloten bij het Nationaal Onderwijslab AI. Ontdek de motivatie achter onze betrokkenheid en hoe wij AI willen benutten om het onderwijs inclusiever te maken en gelijke kansen te creëren voor alle leerlingen.

Deze workshop biedt een mooie kans om de opkomst van AI in het onderwijs te verkennen, de potentiële voordelen en aandachtspunten te begrijpen en meer inzicht te krijgen in het innovatieve mAIchart-dashboard.

Sprekers

Richard Hulsebos

Richard Hulsebos is innovatiecoördinator voor Stichting VierTaal. Met een sterke interesse in onderwijsinnovaties, digitale didactiek en digitale geletterdheid, draagt Richard bij aan de ontwikkeling van vernieuwend onderwijs. Als vertegenwoordiger van VierTaal in het Nationaal Onderwijslab AI, verkent hij de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in het onderwijs. Momenteel werkt hij samen met het Nationaal Onderwijslab AI, Lucas Onderwijs en Stichting Scala aan de ontwikkeling van een dashboard waarmee de leraar beter overzicht en inzicht krijgt over het leerproces van de leerling genaamd mAIchart. Richard’s betrokkenheid en inzet dragen bij aan het creëren van een inclusieve leeromgeving waar technologie en onderwijs samenkomen om de leerervaring van elke leerling te versterken.