09. BuutTaal Den Haag

In samenwerking met basisschool De Buutplaats is VierTaal Den Haag in augustus 2022 een project gestart voor een specialistische groep voor leerlingen in de onderbouw. Tot de doelgroep behoren leerlingen die in groep 1, 2 en mogelijk groep 3 van het regulier onderwijs achterstanden laten zien op het gebied van de communicatieve redzaamheid en/of auditieve vaardigheden (vermoedelijk uit een taalontwikkelingsstoornis).

Het onderwijsaanbod aan deze specifieke groep leerlingen heeft als doel een intensieve begeleiding aan te bieden op het gebied van de communicatieve redzaamheid en de spraak-taalontwikkeling. Tevens is het doel om de specialistische kennis en hulp van het cluster 2 onderwijs over te dragen aan het team van De Buutplaats zodat de expertise gewaarborgd blijft.

Tijdens deze sessie op de VierDag nemen we jullie mee in het hele proces. Van de eerste gesprekken in de aanloopfase, tot de definitieve start. Vervolgens laten wij aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe dit project vormgegeven wordt.

Sprekers

Suzanne Pronk

Suzanne is Locatiedirecteur Ambulante Dienst en VierTaal College Den Haag.

Marleen Vermin