34. Breng je klas in beweging

Een praktische sessie voor leerkrachten in het (speciaal) primair en voortgezet onderwijs. Onderwijsprofessionals leren op welke manieren meer beweging in een lesdag te implementeren is. Zowel in- als buiten het klaslokaal, met verschillende werkvormen (individueel, coöperatief, challenges), differentiaties, altijd gekoppeld aan een leerdoel en daarbij gebruik makend van het in de klas aanwezige materiaal. En natuurlijk nemen wij zelf onze hutkoffer boordevol inspirerend materiaal mee!

Spreker wordt later bekend gemaakt.

Locatie

Bedrijfsschool & Foyer

Sprekers

Yolanda van Hoorn