36. Stress en veerkracht bij adolescenten met DSH/TOS

Len Martijn heeft in Nederland onderzoek gedaan (onder adolescenten op cluster 2 VSO-scholen en reguliere middelbare scholen) naar ingrijpende gebeurtenissen, stress en veerkracht. Adolescenten met gehoorverlies (doofheid of slechthorendheid) of met taal(ontwikkelings)stoornissen lijken kwetsbaar voor het meemaken van meerdere stressoren in het dagelijkse leven. Ze zijn kwetsbaar voor het hebben van stressvolle communicatie-ervaringen (SCEs) en voor het meemaken van ingrijpende ervaringen in de kinderleeftijd (adverse childhood experiences, ACEs). Geaccumuleerde stress kan een toxische stress impact hebben op de hersenen met nadelige effecten op de ontwikkeling ervan. Veerkracht is een beschermende factor tegen stress impact. In deze sessie gaat het over de relatie tussen stressoren, stress impact en veerkracht.Sprekers

Len Martijn

Als logopedist begon ik in 1997 in het cluster 2 onderwijs (so en vso) en ben mij blijven verdiepen in deze doelgroep. Inmiddels werk ik als autismespecialist en orthopedagoog-generalist op het VierTaal College Amsterdam. Tevens doe ik onderzoek naar stress en veerkracht als buitenpromovenda aan de Radboud Universiteit.