24. Boemerang beleid

Sharon komt uit de praktijk, waarin ze sinds 2003 werkzaam is op het snijvlak tussen onderwijs en jeugdzorg. Ze zette in haar onderzoek bijna 50 jaar aan hervormingsbeleid op een rijtje en kwam tot pijnlijke conclusies. Al een halve eeuw worden min of meer dezelfde doelstellingen voor het beleid geformuleerd, die alsmaar niet behaald worden (en de situatie soms ook erger hebben gemaakt). Haar onderzoek geeft inzicht in de dieperliggende oorzaken daarvan. Sharon wil met haar lezingen bijdragen aan bewustwording daarvan, reflectie daarop en het adresseren in het beleid van deze dieperliggende oorzaken. Pas dan komen kinderen, ouders en leerkrachten echt verder, is de conclusie die ze zelf heeft getrokken.

Sprekers

Sharon Stellaard

Sharon Stellaard (1982) deed als buitenpromovenda aan de VU onderzoek naar oorzaken van beleidsineffectiviteit van passend onderwijs- en jeugdzorgbeleid. Ze promoveerde 8 maart jl.

Zelf komt ze uit de praktijk, waarin ze sinds 2003 werkzaam is op het snijvlak tussen onderwijs en jeugdzorg. Ze zette in haar onderzoek bijna 50 jaar aan hervormingsbeleid op een rijtje en kwam tot pijnlijke conclusies.