13. Expertisecentrum VierTaal Amsterdam

Sinds januari 2023 zijn we met de regio SO Amsterdam gestart met een pilot voor 2 jaar om een expertisecentrum cluster 2 op te gaan zetten. Dit expertisecentrum zal naast de ambulante dienst bestaan en heeft als doel het duurzaam versterken van het regulier onderwijs. Het expertisecentrum zal zich daarom richten op het verstevigen van de basisondersteuning met betrekking tot taal op de reguliere basisscholen (en eventueel SO/SBO scholen). Het expertisecentrum is voor alle vragen die net niet voldoen aan de TOS/SH criteria, maar waar wel behoefte aan is en kan helpen bij het vormgeven van meer inclusief onderwijs.

Deze workshop is voor alle collega’s van VierTaal met externe contacten binnen het regulier onderwijs, wij denken hierbij aan ambulant begeleiders, trajectbureaus, zorgcoördinatoren, intern begeleiders etc. Graag halen wij de input bij jullie op rondom de vragen: Waar denk je aan bij een expertisecentrum cluster 2? Waar ligt volgens jullie de behoefte van de basisscholen in hun vragen? En waar kan het expertisecentrum volgens jullie bij ondersteunen?

Sprekers

Eva Waij

Eva Waij is de coördinator van het Expertisecentrum SO Amsterdam en werkt als zorgcoördinator binnen de Alexander Roozendaalschool. Door mijn jarenlange ervaring als intern begeleider binnen het regulier onderwijs en als zorgcoördinator binnen de ARS, hoop ik een verbinder te kunnen zijn en de expertise die er binnen VierTaal is, te kunnen bundelen en inzetten binnen het regulier basisonderwijs.

Marieke Wolfsen

Marieke Wolfsen (locatiedirecteur ambulante dienst SO Amsterdam).