08. Aanpassingen toetsen en examens (in het vo en mbo)

Wanneer leerlingen en studenten de overstap maken naar het regulier onderwijs hebben zij recht op aanpassingen van toetsen en examens. Wat zijn nou die verschillende aanpassingen en voor wie zijn ze eigenlijk? Hoe worden die samengesteld en met wie wordt dit besproken? Graag neem ik jullie mee in het Overzicht Aanpassingen toetsen en examens van Siméa en de documenten die hieraan ten grondslag liggen.
En misschien zijn er wel casussen die jullie willen bespreken!

Sprekers

Alies Oostenbrug

Alies Oostenbrug is als ambulant begeleider en decaan verbonden aan het VierTaal College Amsterdam. Ze begeleidt leerlingen en studenten in het vo, mbo en hbo. Van origine is Alies logopedist en heeft als zodanig binnen het vso cluster 2 gewerkt, zowel in Rotterdam als in Amsterdam.

Verder is Alies gedeeld voorzitter/notulist van de Simea VO/MBO werkgroep en neemt ze deel aan de werkgroep Aanpassingen toetsen en examens van Simea en het expertisenetwerk DSH.