07. Siméa Passend en Inclusiever

VierTaal, Auris, Vitus Zuid en Kentalis werken samen in Siméa. Vanuit Siméa is een meerjarig programma gestart: Passend en Inclusiever. Centraal doel is om als cluster 2 instellingen samen de stap te maken naar inclusiever onderwijs. Zie ook dit filmpje: https://youtu.be/FbGwGR-KQEE
Het bestaat uit drie programmalijnen, gericht op alle doelgroepen: D/SH, TOS , CMB en DB.
1. Versterking evidence informed werken.
2. Bepaling koers onderwijs in VSO/ voor de oudere leerling.
3. Ontwikkeling toekomstig portfolio ambulante diensten.

Binnen de drie lijnen zijn de afgelopen maanden al eerste stappen gezet door collega’s van de vier Siméa-instellingen. Een kleine greep: het begrip evidence informed is concreet gemaakt, de eerste interventies zijn beschreven, landelijke ontwikkelingen in de VSO-populatie zijn in beeld, voor de AD worden overzichten gemaakt van alle diensten.

In deze workshop starten we kort met informatie over de doelen, de route en de eerste concrete stappen.
Daarna komen we op stoom.

  • We verzamelen – in TGV tempo – ieders vragen, suggesties en wensen voor de drie thema’s.
  • Daarna schakelen we terug – naar boemelgang – voor een goed gesprek over alle verzamelde wensen, zorgen en ideeën.
  • De uitkomsten worden verzameld en ontvang je enkele dagen later in je mailbox.

Deze reis wil je niet missen: meld je aan!

Sprekers

Hans van Gansewinkel

Hans van Gansewinkel – programmamanager SIMEA Passend en Inclusief
Hans werkt ruim 25 jaar in diverse sectoren van (gespecialiseerd) onderwijs, jeugd, sport en cultuur. Veelal in Nederland, soms daarbuiten.  Dat doet hij vanuit verschillende rollen als adviseur, procesbegeleider, programmamanager, toezichthouder, bestuurder of directeur: soms op vaste basis maar ook geregeld als interimmer of waarnemer.

Hans werkt de laatste jaren vanuit zijn eigen adviespraktijk en is programmamanager voor Siméa passend en inclusief. Daarin werkt hij, in opdracht van het Siméa-bestuur, samen met teams van collega’s uit de vier Siméa instellingen.

Hiervoor werkte Hans onder meer voor Wagenaarhoes Organisatieadvies, als directeur van Interstudie NDO (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) en als manager onderwijs, jeugd en sport bij (Cap Gemini) Ernst & Young.

De kernthema’s in zijn opdrachten zijn: samenwerking, innovatie en verandermanagement, strategie- en organisatieontwikkeling.